"Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất"

Benjamin Franklin

Trang Chủ / Case study / Amazon - Goodwill

Amazon - Goodwill

"Amazon, một gã khổng lồ thương mại điện tử đã định hình sâu sắc lại ngành công nghiệp bán lẻ trong những năm qua, là một ví dụ tiêu biểu dẫn đầu thị trường trong Danh mục đầu tư. Học hỏi công thức của Costco, Amazon đã cung cấp một mô hình kinh doanh dựa trên tư cách thành viên tùy chọn thông qua dịch vụ Amazon Prime. Ngoài kinh doanh bán lẻ, Amazon còn là một doanh nghiệp dịch vụ web phát triển nhanh, hiện đại, cho phép các công ty và tổ chức khác outsource hệ thống máy tính của họ tới đám mây kỹ thuật số của Amazon" (Chris Davis)

Đây là tổng hợp lấy từ slides phân tích Amazon của anh Goodwill, là một case study hay để chúng ta tham khảo:

“Amazon is about more than just books“ (David Gartner)