"Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất"

Benjamin Franklin

Trang Chủ / Cơ hội / Cập nhập NAV 01/01/2019-30/06/2019

Cập nhập NAV 01/01/2019-30/06/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường đã dao động trong biên độ hẹp. Các CP Bluechip suy giảm ít, vẫn có định giá khá cao. Tuy nhiên, chúng tôi thấy một số midcap đã giảm về giá khá hấp dẫn, mở ra một số cơ hội, NĐT giá trị đã dễ thở hơn, không còn quá khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nguyên tắc của chúng tôi là không dự đoán thị trường, nên chúng tôi tập trung tìm kiếm các cổ phiếu cụ thể và giải ngân ngay khi chúng tôi có cơ hội. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019 (đến 30/6/19), Danh mục của Valueway đạt kết quả tăng trưởng NAV là 19,5%.

Theo:

Bản quyền trang web: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Valueway

Email: tienvalueway@gmail.com