"Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất"

Benjamin Franklin

Phương pháp

Mohnish Pabrai Part 2

Bài học Pabrai học được từ Buffett là: Kiên nhẫn. Đừng vội vàng để làm giàu. Không sử dụng đòn bẩy hoặc ít ra là sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.

Đọc Thêm

Bản quyền trang web: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Valueway

Email: tienvalueway@gmail.com