"Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất"

Benjamin Franklin

Trang Chủ / Triết lý / Tâm lý học đám đông

Tâm lý học đám đông

Các nhà lãnh đạo thường không phải là nhà tư tưởng, mà là những con người hành động. Họ không sáng suốt cho lắm, bởi vì sự sáng suốt thường dẫn đến nghi ngờ và không sẵn sàng hành động. Họ là những người có tâm trí không lành mạnh, dễ bị kích động, những người loạn trí ở ranh giới chứng điên. Mọi lập luận đều bất lực trước niềm tin của họ. Đám đông luôn sẵn sàng nghe theo những người có ý chí mạnh biết cách bắt họ phục tùng, họ thường đánh mất mọi ý chí và theo bản năng hướng về người có ý chí.

2

Theo: Gustave Le Bon

Bản quyền trang web: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Valueway

Email: tienvalueway@gmail.com