Skip to content

pabrai

Mohnish Pabrai

    “Tôi thắng nếu tôi đúng, tôi không mất nhiều nếu tôi sai” Mohnish Pabrai từng được Forbes – tạp chí kinh doanh có uy tín… Read More »Mohnish Pabrai