Skip to content

templeton

John Templeton

    “Nếu muốn có thành tích hơn đám đông, thì bạn phải làm khác với đám đông.” Tỷ phú và nhà đầu tư huyền thoại, John… Read More »John Templeton