"Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất"

Benjamin Franklin

"bogle" (Có 1 kết quả)

John (Jack) Bogle

Bogle thành lập quỹ đầu tư Vanguard Group vào năm 1974 và biến quỹ này trở thành một trong những quỹ lớn nhất trên thế giới. Năm 1976, ông tạo ra chỉ số index fund đầu tiên, Vanguard 500. Năm 1999, tạp chí Fortune vinh danh Bogle là một trong bốn "nhân vật phi thường" trong ngành đầu tư của thế kỷ hai mươi.

Đọc Thêm

Bản quyền trang web: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Valueway

Email: tienvalueway@gmail.com