Skip to content

John (Jack) Bogle

  Bogle thành lập quỹ đầu tư Vanguard Group vào năm 1974 và biến quỹ này trở thành một trong những quỹ lớn nhất trên thế giới. Năm 1976, ông tạo ra chỉ số index fund đầu tiên, Vanguard 500. Năm 1999, tạp chí Fortune vinh danh Bogle là một trong bốn “nhân vật phi thường” trong ngành đầu tư của thế kỷ hai mươi.

  Năm 1951, Jack Bogle tốt nghiệp cử nhân kinh tế, đại học Princeton. Trong những ngày đại học, ông đã chuyên tâm nghiên cứu về mô hình quỹ tương hỗ. Trong luận án kinh tế cấp cao của mình, ông đã xây dựng khái niệm nền tảng đầu tiên cho quỹ đầu tư chỉ số. Từ năm 1951 đến năm 1974, ông làm việc ở công ty tư vấn tài chính Wellington Management và đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, đặt nền tảng cho việc thành lập Vanguard sau này, và trở thành Giám đốc điều hành và Chủ tịch, trước khi nghỉ hưu vào năm 1999, kết thúc hoạt động tích cực trong công ty.

  Triết lý đầu tư của Jack Bogle có thể hiểu theo cách đơn giản là ủng hộ việc tạo ra lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các quỹ chỉ số chi phí thấp, có danh mục bao quát thị trường và quản lý thụ động. Ông đã liên tục khuyến nghị các nhà đầu tư cá nhân tập trung vào các điểm sau:

  • Đơn giản hóa hoạt động đầu tư
  • Giảm thiểu chi phí liên quan đến đầu tư
  • Tính kinh tế hiệu quả của việc đầu tư dài hạn
  • Ra quyết định đầu tư dựa trên tư duy lý trí và hạn chế cảm xúc
  • Đề cao việc đầu tư theo chỉ số như một chiến lược thích hợp giành cho các nhà đầu tư cá nhân

  Nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng Jim Cramer (của TheStreet.com và “Mad Money” của CNBC) đã tôn vinh phong cách đầu tư của Bogle khi phát biểu rằng “Sau khi giành cả phần đời mình cho việc lựa chọn cổ phiếu, cuối cùng tôi phải thừa nhận rằng các lập luận ủng hộ việc đầu tư vào quỹ chỉ số của Bogle đã khiến tôi suy nghĩ lại về việc công nhận triết lý của ông ta hơn là cố gắng đánh bại ông ta.”

  Trích dẫn nổi tiếng

  _ “Thời gian là bạn của bạn, còn sự thôi thúc là kẻ thù của bạn.”

  _ “Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hình dung ra sự thua lỗ 20% trên thị trường chứng khoán, bạn không nên tham gia”

  _ “Khi phần thưởng ở đỉnh cao của nó, có nghĩa nguy cơ đang đến gần.”

  Tags:

  Leave a Reply