Skip to content

Thư cổ đông 2018

  “Điều khó nhất trong đầu tư là đạt một kết quả tốt trong một thị trường suy giảm.”

  Valueway được thành lập cuối năm 2017 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Thời điểm mà những người theo đuổi đầu tư giá trị như chúng tôi cảm thấy rất khó khăn trong tìm kiếm cơ hội đầu tư. Chọn thời điểm khó khăn để gia nhập thị trường bởi chúng tôi hiểu rằng muốn tồn tại lâu dài trong trò chơi đầu tư, Công ty phải sống sót được qua những thời khắc khó khăn nhất. Gia nhập thị trường lúc này  chúng tôi đối mặt với hai vấn đề lớn: Một là khó khăn trong tìm kiếm cơ hội đầu tư; hai là rủi ro thị trường chung suy thoái. Do đó, chúng tôi đầu tư hoàn toàn bằng vốn chủ sở hữu và không sử dụng đòn bẩy.

  Valueway chạy một danh mục khá tập trung chỉ từ 4 đến 6 cổ phiếu. Chúng tôi định hướng không mua một cổ phiếu nếu không sẵn sàng giải ngân tối thiểu 10% vốn nhưng không quá 40%. Nói về sai lầm, trong năm, Chúng tôi đã mua cổ phiếu CIA do cho rằng nhiều khả năng Công ty sẽ tiếp tục thuê được mặt bằng tại nhà ga Cam Ranh mới và trong trường hợp nếu không thuê được thì với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại nhà ga cũ cũng cho thấy giá là khá rẻ. Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích hời hợt và sai lầm khi không biết rằng sau khi nhà ga mới hoàn thành, nhà ga cũ chuyển thành ga nội địa thì sẽ không được kinh doanh hàng miễn thuế. Toàn bộ mảng kinh doanh hàng miễn thuế đem lại phần lớn lợi nhuận cho CIA sẽ mất đi. Khoản đầu tư sai lầm vào CIA đã lấy đi đáng kể thành quả của chúng tôi trong năm, khiến chúng tôi mất khoảng 6-7% vốn. Kết thúc năm 2018, NAV của chúng tôi tăng trưởng 12%.

  Chúng tôi biết rằng thách thức lớn còn đang ở phía trước khi thị trường đang tiếp tục đà suy giảm, như Seth Klarman từng nói: “Điều khó nhất trong đầu tư là đạt một kết quả tốt trong một thị trường suy giảm.”

  Theo: Valueway 03/01/2019

  Leave a Reply