Skip to content

Nợ nần và Quỷ dữ

    Trong thế giới thực, chúng ta phải làm việc với những con người chỉ duy lý phần nào và thị trường về bản chất là không hoàn hảo. Và sự hiểu biết của chúng ta về sự phát triển kinh tế trong tương lai không thể bị thu hẹp thành các mô hình toán học chính xác, vì, như Frank Knight, tương lai bị chi phối không phải bởi sự phân phối xác suất của các kết quả khả thi, mà bởi sự bất trắc bất khả quy về bản chất. Kết quả là, như John Maynard Keynes kết luận, “các quyết định của con người tác động đến tương lai, dù mang tính cá nhân, chính trị hay kinh tế, không thể dựa trên những kỳ vọng toán học chặt chẽ, vì cơ sở để thực hiện những tính toán như vậy không tồn tại.”

    Do đó, tính khoa học xã hội của kinh tế học không bao giờ có thể chạm tới các tiêu chuẩn về độ chính xác toán học được thiết lập trong vật lý Newton, và xu hướng “ghen tỵ với khoa học vật lý” của ngành kinh tế học dẫn đến sự tự tin mạo hiểm và phi lý vào tính chắc chắn của những kết luận mà nó đưa ra.

    Theo: Adair Turner

    Tags:

    Leave a Reply