Skip to content

Tâm lý học đám đông

    Các nhà lãnh đạo thường không phải là nhà tư tưởng, mà là những con người hành động. Họ không sáng suốt cho lắm, bởi vì sự sáng suốt thường dẫn đến nghi ngờ và không sẵn sàng hành động. Họ là những người có tâm trí không lành mạnh, dễ bị kích động, những người loạn trí ở ranh giới chứng điên. Mọi lập luận đều bất lực trước niềm tin của họ. Đám đông luôn sẵn sàng nghe theo những người có ý chí mạnh biết cách bắt họ phục tùng, họ thường đánh mất mọi ý chí và theo bản năng hướng về người có ý chí.

    Theo: Gustave Le Bon

    Leave a Reply