Skip to content

munger

Charlie Munger

    “Tất cả những thương vụ đầu tư thông minh đều là đầu tư giá trị – luôn kiếm được nhiều hơn những gì bạn trả.”… Read More »Charlie Munger